Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2017-22-02

HD har nu beslutat att inte ge Göteborgs-Posten och Kent Ekeroth i Högsta domstolen. Därmed slår HD fast att domen från hovrätten i Göteborg gäller. I domen konstaterades att GP gjort intrång i Ekeroths upphovsrätt  när de använde stillbilder från Ekeroths film från en natt i Stockholm. GP hade i sitt överklagande till HD krävt att tidningens yttrandefrihet skulle ta över Ekeroths upphovsrätt, vilket HD nu säger nej till.

2017-21-02

Högsta domstolen dömde till konstnärens förmån i det uppmärksammade fallet beträffade målningen av Christer Pettersson som syndabock där Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson varit utgångspunkt för målningen.

Domstolen skriver i sin dom att just den delen av konstnärens målning som visar Christer Pettersson ligger framställningen på gränsen för vad som skulle kunna sägas vara bara en bearbetning av Jonas Lembergs fotografiska verk till en annan form. Det finns i och för sig skillnader men dessa beror mycket på den teknik som har använts dvs. utförandet som oljemålning.

2017-13-02

Patent- och Marknadsöverdomstolen, Svea Hovrätt, har beslutat att pröva tingsrättens dom mellan Skyttedal och DN. Prövningstillståndet beviljades måndagen den 13 februari. PMÖD komer därigenom att ta ställning till om en bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. Om DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift, om det inte för intrång i namnfråga skall utgå skadestånd, om privat facebooksida kan anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inomma med yttranden i slutet av februari.

2017-24-01

Det kommunala byggbolaget Platen i Motala har utan tillstånd utnyttjat bilder av små barn i sin marknadsföring. Vid en lekplats har byggbolaget låtit fotografera barn som använts i flera annonser för byggbolaget. Barnens föräldrar har nu stämt byggbolaget Platen i domstol för brott mot lagen om namn och bild i reklam. Byggbolaget hävdar att man gjort allt rätt, talat med fotografen, satt upp skyltar och låtit omtala att fotografering skall ske, men man har inte som lagen föreskriver talat med de små barnens vrdnadshavare för att få tillstånd till reklamutnyttjandet.

2017-17-01

Kan ett fotografi av Christer Pettersson utnyttjas i en målning utan tillstånd?

Högsta domstolen tillkännager sin dom den 21 februari i tvisten mellan fotografen Jonas Lemberg och konstnären Markus Andersson. Andersson har i en målning som han kallat Syndabockar utnyttjat Lembergs fotografiska verk av Christer Pettersson.

Lemberg stämde konstnären och vann i tingsrätten, men förlorade sedan i Svea Hovrätt. Nu avgörs saken i Högsta domstolen. Båda underrätterna betonade att det saknades prejudikat i frågan.

2016-25-12

JK har beslutat att lägga ned misstankar om brott mot de poliser som kontrollerade DN-fotografen Lars Epsteins kamera och bilder i samband med att han fotograferade på Kulturfestivalen i augusti. Tidigare liknande fall i samband med mordet på Olof Palme har poliserna inte friats.

JK borde utrett frågan bättre

2016-22-12

DN får betala 10 000 kr till Sara Skyttedal för utnyttjande av hennes bilder tagna från facebook, beslöt patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.  Betalningen avser 6 privatbilder använd på 8 ställen.

2016-30-11

Dagens Nyheter har gått in på privat facebookkonto och kopierat tio bilder till sitt eget sociala nät. Sara Skyttedal har krävt tidningen på ersättning för intrång i hennes upphovsrätt. DN bestrider och hävdar att de kan använda bilderna via undantagsregler i Upphovsrättslagen. DN hävdar att bilderna utgör dagshändelser och plockar gladeligen landskap, varningsskylt, miljöer och kaktusbild i samband med bilder av Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor. Bilderna på Skyttedal och Thor anser de kontroversiella då de figurerar vid militärfordon och en av dem i T-tröja.

2016-24-10

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ny dom slagit fast att yrkesmässig utnyttjande av kamera på drönare går under reglerna för kameraövervakningslagen. Just att kameran sitter på en drönare som flygs omkring innebär att den inte manövreras på platsen och därmed också faller under lagen till skillnad från handhållna kameror.

2016-14-07

Dagens Nyheter har stämts vid Stockholms tingsrätt för att de utnyttjar 11 bilder från Sara Skyttedals personliga Facebooksida. DN påstår att de 11 bilderna tagits från offentlig sida trots att Skyttedals Facebooksida var angiven som privat vid sidan om hennes offentliga sida, där bilderna inte fanns. DN påstår att bilderna av katusar och miljöer m m samt bilder av kds:s partiledare Ebba Busch Thor samt Sara Skyttedal alla är att betrakta som dagshändelse och därmed kan användas gratis av Dagens Nyheter utan att upphovsmannen till bilderna behöver tillfrågas.

2016-18-02

Bildombudsmannen AB utökar för att hjälpa upphovsrättsinnehavare. Under de senaste två åren har Bildombudsmannen AB medverkat till att upphovsmännen erhållit över 2 miljoner kr för intrång i deras rättigheter.  Juristen Pär Öhman, själv konstnär, har nu anställts på heltid för att Bildombudsmannen AB skall klara av att hjälpa alla som drabbas av att få sina upphovsrättsliga verk utnyttjade, det gäller såväl fotografer som tecknare, skribenter. arkitekter, designers som musiker.

2015-15-04

Genusfotografen har åter utnyttjat en fotografs bilder. Äventyrsgruvan har fick prövningstillstånd i ett mål mot Genusfotografen i Svea hovrätt. Tidigare har Genusfotografen uppmärksammas då han betalde för ett annat intrång i en fotografs rättigheter. Svea Hovrätt ansåg med 2 röster gentemot 1 (rättens ordförande) att fel part stämt Genusfotografen. Äventyrsgruvan begär nu prövningstillstånd hos HD.

2014-13-06

Högsta domstolen meddelade den 8 februari 2016 prövningstillstånd för hovrättsdomen om bilden på Christer Pettersson, som utnyttjades av en konstnär. När i tiden målet kommer att avgöras i HD är ännu oklart. HD skall nu avgöra om det skall bli en muntlig förhandling i rätten med syn eller om målet skall avgöras på handlingarna.

2013-20-06

Skall det skilja mellan yttrandefrihet i tryckt skrift och på Internet? I samband med att riksdagen beslöt att ge upphovsmännen utökade möjligheter att inrätta nya avtalslicenser den 17 juni med en bred majoritet hade Maria Ferm (MP) motionerat i riksdagen om att det skulle vara samma rätt i upphovsrättslagen att använda bilder på Internet som i tryckta medier. Hon förslog att bisatsen "dock inte i digital form" skulle strykas i 23 § i upphovsrättslagen. Utskottet föreslog att motionen skulle avslås och riksdagens kammare beslöt med acklamation att avslå motionen.

Sidor