Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2003-10-30
Fråga: För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt?
Signatur : Linda

I Sverige gäller även

I Sverige gäller även muntliga avtal, men hur bevisar man vad som överenskommits vid en eventuell tvist? Bäst är skriftliga avtal med en beskrivning hur bilden får användas.
2003-09-13
Fråga: Får jag med dataprogram ta fram en bild från en film och publicera den?
Signatur : Undrande

Nej, dels så manipulerar man

Nej, dels så manipulerar man filmen och skapar från ett filmverk ett fotografiskt verk, vilket man ej får göra utan upphovsmannens tillstånd, dels så har filmfotogrqfen eller upphovrättsinnehavarna till filmen rätt även till det fotografiska verket. Att publicera en sådan bild kan bli dyrt. Se priser i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa på www.blf.se
2003-09-03
Fråga: Jag har tagit en bild från Internet och överfört den till en T-shirt. Är det ok att jag massproducerar sådan T-shirt med t ex en idolbild?
Signatur : Undrande

Upphovsmannen har alltid sin rätt kvar.

Nej, upphovsmannen har alltid rätt till sitt ursprungliga verk även om det bearbetas. För att utnyttja någons verk kommersiellt måste man alltid ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2003-08-26
Fråga: Låt oss säga att jag tar ett fotografi från nätet och förvanskar det så mycket så att det inte går att känna igen originalfotografiet. Detta kan hända om jag gör en ikon eller en logga och använder ett fotografi som råmaterial. Gäller upphovsrätten fortfarande för personen som tagit fotografiet, eller är det då jag som är ägare till den nya bilden jag skapat?
Signatur : Janne

Upphovsrätten gäller

Ja, upphovsrätten gäller fortfarande för det ursprungliga fotografiet och du har inte rätt att använda din nya skapelse, som du har upphovsrätt på, utan tillstånd från den som skapat det ursprungliga verket. Ett exempel är Gevaliaannonserna "Ett oväntat besök". De skapades av många fotografier, som köptes rättigheterna till och ett nytt verk skapades. Gevalia hade upphovsrätt till det nya bearbetade verket, men endast om man skaffat sig tillstånd av de ingående verken.
2003-08-22
Fråga: Får man lägga ut bilder på personer på Internet hursomhelst?
Signatur : Stefan

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift...

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift. Man måste alltså ha tillstånd av personen på bilden innan man publicerar hans eller hennes bild. Undantaget är nyhetssidor med egna ansvariga utgivare.

Pages