Select Language / Välj Språk

Fortsatt samarbete med Yakida.se ?

Arbetar du fortfarande åt John Johansson, Sundbyberg, som du
gjorde i Solna Tingsrätt i mål FT1903-14 ? Och hur mycket fick denne
betala för ditt gedigna, men i grunden ganska misslyckade, arbete ?

Tacksam för svar ...

Signatur: 
Verutschkow