Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2005-09-13
Fråga: Hej. Jag har layoutat en annons för en organisation som sedan infört denna annons i en tidning vid flera tillfällen. Vid ett senare tillfälle granskade denna tidning organisationen och tryckte vad de kommenterade som en faksimil av annonsen. Finns att se här http://www.lundagard.se/3.php?art_section=3&thispaper=43&art_ID=1306 I min mening har de helt förvanskat annonsen då förklaringen till varför det finns en naken person på bilden står i den bortrivna texten. Enligt mig är en faksimil en exakt kopia, enligt redaktören är en faksimil "Avbildning i tryck av tidigare publicerad artikel eller bild som kan publiceras utan tillstånd från upphovsmannen. För att markera att det rör sig om ett faksimil ser texten eller bilden ofta ut att vara "utriven" med taggad kant." allt enligt http://www.schmitzpr.se/lexikon_d-f.htm Min fråga är helt enkelt om en tidning har rätt att återanvända vilket bildmaterial de vill bara de river av kanterna och skriver "faksimil" bredvid? Eller gäller inte annonser som upphovsrättsskyddat material? I det här fallet handlade inte artikel om annonsen i sig utan om organsationen, trots det drar redaktören paralleller till HM:s julkampanj. Är det en adekvat liknelse? Mvh H Ekstrand
Signatur : HE

Det är inte tillåtet att

Det är inte tillåtet att återpublicera upphovsrätsligt skyddat material i en facsimil. Sedan är det en fråga om din layout uppfyller verkshöjd i sig för att vara skyddat. Du kan ta kontakt med mig direkt via teste@bildombudsmannen.se
2005-09-13
Fråga: Du skriver ofta att man ska skicka faktura då man upptäckt otillåten bildanvändning. Gäller det både till företag och privatpersoner? Hur går man tillväga med en fakturering, då man inte har eget företag eller registrerad firma? Jag undrar även vad som är lämligt att skriva på sin webbsida för att få folk att förstå att man inte får stjäla mina bilder, vilket jag varit med om (någon använde den på sin privata webbsida).
Signatur : Frida

Det går bra att fakturera

Det går bra att fakturera till den som stulit en bild och lagt ut den på en hemsida oavsätt om tjuven är en privatperson eller företag. Är man själv F-skattare skall den man fakturerar betala in sociala kostnader samt skatt. Utgår man ifrån BLF:s cirkaprislistas priser skall 25 procent dras av i sociala kostnader och därefter 30 procent skatt på återstående belopp. Dessa pengar skall den som betalar betala in till skattemyndigheten med uppgivande av ditt personnummer. Det kan se ut på följande sätt. Du faktuerar 100 kr och uppger att 25 procent dvs. 25 kronor skall dras för sociala kostnaer. Återstår 75 kr och avgår 30 procent i skatt = 22,50 kronor. Den fakturerade skall alltså betala in 47:50 kronor till skatemyndigheten i ditt namn och betala ut resterande del till dig 52:50 kr. Sätt ut copyrightmärket (c i en ring) och skriv copyright samt ditt namn. Det är viktigt att man själv sätter ut sitt eller fotografens namn under bilderna.
2005-08-03
Fråga: Hej! Jag kan förstå att upphovsrättsmannen vill skydda sina rättigheter, men jag har en fråga utifrån bildköparens synvinkel (mer specifikt som privatkund). Jag tänkte ha en fotograf att ta privata porträtt, men jag vill ju inte att någon annan ska ha rätt till mina 'privata' bilder. På vilket sätt kan jag hindra det? Kan man helt avtala bort upphovsrätten, eller begränsa den så att fotografen måste ha mitt tillstånd för allt bruk av bilden? Eller kan fotografen sälja upphovsrätten för bilden till kunden? Jag förmodar att det är upphovsrätten som gör att många fotografer är ovilliga att sälja digital bildinformation i högupplösning.
Signatur : TE

Fotografen kan sälja

Fotografen kan sälja upphovsrätten till kunden men det innebär inte att du automatiskt övertar negativ/original. Vanligtvis äger fotografen också rätt att anbända de sidobilder du inte köpt. Rätta sättet är nog det som du är inne på att avtal med fotografen om att han/hon inte får använda dina bilder utan ditt tillstånd och kanske sätta upp en hög vitessumma om detta ej följs.
2005-08-03
Fråga: Får man i en reklambroschyr använda sig av ett känt konstverk som finns avbildat (fotograferat) i exempelvis en konstbok, om tavlans upphovsman varit död i minst 70 år? Eller har exempelvis muséet som äger tavlan ensamrätt till avbildningar av densamma?
Signatur : Valle

För att använda bilden

För att använda bilden behöver du egentligen tillstånd av den fotograf som har upphovsrätt till fotografiet av konstverket. I praktiken är det oerhört svårt för fotografen att veta att du använt just hans bild om bilden föreställer något som många fotograferat t.ex. Monalisa. Något tillstånd av museet behöver du inte.
2005-08-03
Fråga: Hej, Har tänkt att trycka tröjor med skräckfilmer på. Ska man ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för varje film? Om man tecknar bilderna själv, är det likadant då? Vad är det som gäller när det handlar om t-shirts?
Signatur : Skrik

Bilder på T-shirts är

Bilder på T-shirts är exemplarframställning. Det fordras tillstånd av upphovsmannen för att återge en bild på tröjan om du inte tillverkar en enda tröja för dig själv och inte visar upp den på offentlig plats. Tar du bilden ur en film kan du komma att behöva tillstånd av såväl filmbolag som filmaren som tagit bilden. Tecknar man av en bild är det samma sak. Det fordrar tillstånd av upphovsmannen till ursprungsverket. Det är inte tillåtet att manipulera en bild som någon annan skapat.
2005-08-03
Fråga: Jag funderar på att lägga mina bilder på en hemsida så att jag har en samlad portfolio för mitt arbete. På flera av mina bilder finns det människor som jag inte har en aning om vilka de är, finns det ingen möjlighet att få publicera dem? Hur gör fotografer som plåtar för pressens nätupplagor? Det publiceras ju dagligen bilder på nyhetssidor osv där fotografen knappast kan ha tillstånd från alla människor som råkat fastna?
Signatur : Per

Mediaföretag är undantagna av

Mediaföretag är undantagna av personuppgiftslagen. Även konstnärlig verksamhet kan vara undantagen. Frågan är dock var den gränsen går. Det är ännu inte prövat om en professionell fotograf kan anses syssla med kommersiell verksamhet. De som kan ge ett bindande svar på den här typen av frågor är datainspektionen. Skriv ett brev till dem och be att få skriftligt svar. Enda sättet annars för att undvika tillstånd i enlighet med personuppgiftslagen - då du måste ha tillstånd av alla på bilden - är att skapa en nyhetssida och inregistrera en ansvarig utgivare.
2005-06-16
Fråga: Får fotografer ta foton inne på privat mark (inhängnad) utan tillstånd från markägaren ?
Signatur : Lars

Nej, fotografering kan ske

Nej, fotografering kan ske utan tillstånd från allmän plats. Därifrån kan man fotografera allt som går att se även om det skulle vara inom annans tomtområde.
2005-06-04
Fråga: exempel: jag laddar ner en bild till min dator från "www.blablablahost.com", sedan lägger jag upp den på min egen sida. Det är ju förbjudet. Är det här förbjudet: jag laddar inte ner bilden utan gör bara en "hänvisningsbild". HTML kod: bilden kommer från "www.blablablahost.com"
Signatur : Obbin

Det anses vara olagligt att

Det anses vara olagligt att länka fram en annans bild på sin egen hemsida. Det finns inga rättsfall, men ett antal tvister i Irland och i USA som senare har gjorts upp i godo. I ett fall var det en mindre tidning som startade en nyhetsservice på sin hemsida genom att "hämta/länka" in andra stora mediers nyheter på sin egen hemsida och kunde då skapa trafik och annonser. Skall man visa en annans bild från sin hemsida anses det att besökaren måste lämna din sida och se att han/hon hamnar på en annan hemsida med den bild du hänvisar till. Så fort det verkar som om du hade hämtat hem en bild till din egen hemsida anses det vara en otillåten publicering. I det första rättsfallet om stulen bild på Internet i Sverige och kanske i Europa medverkade Staffan Teste som ombud och bildtjuven dömdes till dagsböter. I fallet som avsåg en dykarfirma i Västervik hävdades att bilderna hämtats från annan på Internet. Domstolen fäste inget avseende vid detta.
2005-06-03
Fråga: Fråga:
Jag tog för en tid sedan en bild åt en tidning på en jubilar. Denna bild användes och jubilaren själv fick en kopia för eget bruk. Denna kopia har sedan lämnats vidare och bilden har, utan mitt tillstånd, hamnat på första bladet till vår turistguide. Bilden ligger dessutom på kommunens hemsida och saknar namnet på fotografen både i trycksaken och på hemsidan. Kommunen hävdar att de fått bilden privat och att det skall vara OK. Är detta verkligen rätt? Är det mitt eget fel för att jag lämnade ut den privata kopian? Är det inte kommunens skyldighet som ansvarig utgivare att kolla vart bilden kom ifrån? Kan jag som tagit bilden få ersättning av kommunen även då de inte fått bilden direkt av mej och hur går man enklast tillväga?
Signatur : Pettsson

Kommunen har gjort fel. De är

Kommunen har gjort fel. De är skyldiga att kontrollera att de har rätt att publicera bilden innan de gör så. Enklast är att du skickar räkning till kommunen. De hittar priser i BLF:s cirkaprislista (finns att köpa hos deras kansli 08-556 453 88). Ta betalt för publicering på de olika publiceringarna, avsaknad av namn samt bildstöld. De senare priserna finner du i leveransvillkoren. Har du därefter fortfarande problem åtar jag mig gärna att hjälpa dig, Mina villkor finner du på annan plats på hemsidan.
2005-05-28
Fråga: För en tid sedan publicerades ett av mina foton på en websida för en kulturell institution, utan att jag tillfrågats. Jag tog kontakt med företaget för att påpeka detta, och då menade de att de inte har något juridiskt ansvar, eftersom den de fått bilden av skulle ha informerats innan om att bilder som skickades in måste vara "friköpta", eller att upphovsmannens tillstånd måste vara inhämtat. Men den som skickat in bilden (på företagets begäran, kan tilläggas) hade ju alltså inte tillstånd, trots detta publicerade företaget bilden på sin hemsida, också utan att ange fotografens namn. Nu undrar jag: kan företaget verkligen på detta sätt hävda att de inte kan hållas juridiskt ansvariga, trots att det i slutänden faktiskt är de som publicerat upphovsrättsskyddat material?
Signatur : Feli

Nej, företaget har fel. Den

Nej, företaget har fel. Den som köper in eller använder ett upphovsrättsligt skyddat material är tvungen att kontrollera att de har upphovsrätt. Skicka en faktura till den som publicerade bilden i enlighet med BLF:s cirkaprislista ´a 100 kr. Den kan fås från BLF:s kansli 08-556 453 88 mellan 9-14. Ta även betalt för att ditt namn inte fanns med och att företaget stulit bilden, priser finns i BLF:s leveransvillkor i samma prislista. Vill de inte betala kan du återkomma så åtar jag mig att hjälpa dig.
2005-05-23
Fråga: Hej, Jag försörjer mig på att sälja egna teckningar och illustrationer via min hemsida (vissa är gratis att använda). Det finns tydliga regler på hur bilderna får användas, som t.ex. att jag inte tillåter professionellt kommersiellt bruk, och att källa alltid måste anges. Jag har stora problem med missbruk av bilderna och det senaste året har det börjat bli riktigt illa. Bl.a. är det ett tryckeri i Taiwan som illegalt producerar material med mina bilder och exporterar till hela världen, och det finns två liknande fall i Mexiko. Mitt namn finns inte med på någon av dessa produkter. I ett par fall är t.o.m. en annan person angiven som upphovsman. Ett annat problem är plagiarism. En tysk kvinna t.ex. baserar en stor del av det hon tecknar på mina bilder. Hon ritar en likadan eller väldigt lik version som hon sedan säljer som sin egen skapelse. Finns det något att göra åt dessa företeelser? Jag har förstås kontaktat dem utan framgång. Är det här något som du skulle kunna ta dig an? Eller är det bara att acceptera att sånt här händer med den här typen av verksamhet? Tack på förhand!
Signatur : Helena

Det är svårt med intrång i

Det är svårt med intrång i andra länder, men inte omöjligt. Hör av dig via mail teste@bildombudsmannen.se så kan vi diskutera vad som kan göras.
2005-05-23
Fråga: Hejsan! Jag undrar om det räknas som reklam när bilder på mig finns i skyltfönstret för en fotobutik på stan? Ytterligare finns en bild som är tagen AV mig i deras fönster... Detta vet jag att inte är tillåtet, men hur bevisar jag det, när det var en digitalbild? Den finns daterad och i en mapp på min dator. Räcker det som bevis? Då det var bilder på min gamla kompis dotter, så har han kopierat över bilderna till sin dator, vilket i sin tur har hamnat hos hans flickvän och hon har ställt ut dem i skyltfönstret. Tack på förhand!
Signatur : Micke

Det räknas som reklam om

Det räknas som reklam om bilder ställs ut i fotobutiks skyltfönster, så langen om namn och bild i reklam är tilämplig och man kan begära ersättning. Beträffande din bild bör du kunna erhålla ett intyg av personerna på bilden att du tagit bilden. Med ett sådant intyg i handen kan du begära ersättning för at din bild visas i skyltfönstret.
2005-05-11
Fråga: Är det tillåtet att smygfotografera eller fotografera personer mot deras vilja? Vad gäller för publicering?
Signatur : Utsatt

I Sverige finns inga förbud

I Sverige finns inga förbud emot detta förutsatt att fotograferingen sker från allmän plats. Bilderna är tillåtna för publicering utom på Internet eller i reklamsammanhang (om personerna är igenkännbara). Endast i de fall bilderna är ärekränkande kan någon vidtaga åtgärder emot bildpubliceringen. I Sverige finns inget personskydd emot publicering av bilder.
2005-05-11
Fråga: Jag fotograferar mycket konserter och har alltid fototillstånd, antingen direkt för mig själv, eller för att jag recenserar spelningen åt något fanzine eller liknande. Jag vet att jag får använda fotona i ett redaktionellt sammanhang utan tillstånd från banden, men att tillstånd krävs i reklamsammanhang. Frågan är dock om jag får sälja framkallningar av fotona till privatpersoner, dvs. till privat bruk utan att de som köper får publicera dem (typ som "idolbilder")?
Signatur : Henrik

Enstaka bilder kan antagligen

Enstaka bilder kan antagligen inte möta något hinder. men skulle försäljningen ske i större utsträckning kan det uppfattas som kommersiell försäljning och reklam. Bäst är att skaffa tillstånd.
2005-04-24
Fråga: Hej! Mitt företag producerar en årsrapport för kunds räkning och vi funderar på att använda relativt nytagna arkivbilder på personer i arbete (kundföretaget). Helst skulle man vilja kontakta personerna på bild och be om deras medgivande, men det blir ett otänkbart detektivarbete. Räcker det att vi har fotografens medgivande? Det är alltså inte reklam utan mer journalistiskt karaktär på rapporten. Har du några råd? Tack för snabbt svar! Vänliga hälsningar, Maria
Signatur : Maria

Min uppfatning är nog att

Min uppfatning är nog att även en årsrapport är att betrakta som reklam för företaget och då gäller lagen om namn och reklam i bild. Modelrelease behövs för att få använda bilderna, dvs. tillstånd fordras av personerna på bilden. Det räcker inte med enbart fotografens tillstånd. Gränsen för redaktionell publicering inom företag går troligen vid personaltidning. Det mesta av vad företagen annars producerar av skrifter kan komma att betraktas som reklam liksom företagets hemsida. Några klara rättsfall på området finns dock inte.
2005-04-24
Fråga: Hej! Om en bild föreställande ett porträtt på en person (ej kändis) används som bokomslag räknas ju det som redaktionell användning och model release behövs ej. Förändras läget om a. bokomslaget används i annonser för att marknadsföra boken? b. boken säljs på internet, dvs omslaget ligger ute på nätet? Tack för hjälpen!
Signatur : Anna-Lena

Mitt svar är ja på båda

Mitt svar är ja på båda frågorna. Marknadsföring av boken på nätet eller i andra sammanhang t.ex. bokkataloger är reklam och lagen om namn och bild i reklam tillämplig. Porträtbilder på nätet utan tillstånd strider även mot Personuppgiftslagen. Modelrelease behövs för dess båda användningsområden.
2005-04-24
Fråga: Hejsan! Jag har fotograferat ett brudpar i en båt. Denna bild har sedan köpts av en reklambyrå som använder den i en kampanj för ett företag. Brudparet har godkänt detta, dock har nu i efterhand båtägaren hört av sig och kräver ersättning för att hans båt är med på bilder i kampanjen. Har han något för detta! Vad gäller för kommersiell publikation av annat än människor, ex båtar som i detta fall?
Signatur : inte koll på just detta

Lagen om namn och reklam i

Lagen om namn och reklam i bild gäller enbart levande människor. Att få ut ersätning för båt, djur eller döda personer går nog inte om inte det finns ett löfte från din sida att beala ersättning från början.
2005-04-23
Fråga: Om en annan artist framför mina låtar och går runt och säger att hon själv har skrivit dem...är det inte olagligt? Hon har lagt till sig själv som kompositör på en av mina låtar på en ljudfil på sin hemsida, hon har lämnat falska uppgifter i en musikrapport till radio och skickar runt demos med sitt namn på- fast det är mina låtar. Hur kan jag bevisa att jag skrivit dem? Låtskrivande är en del av mitt levebröd och här blir jag ju ifrågasatt och kränkt. Dessutom lägger stim titlarna vi tvistat om i ett halvår nu i "Dispyt" vilket innebär att jag inte får någon royaltie, inte ens för de som redan är utgivna (under mitt namn som det skall vara) med andra artister?? Vad kan jag göra? Kan du hjälpa mig eller jobbar du bara med bild tvister?
Signatur : Eva

Ifall du kan bevisa att du

Ifall du kan bevisa att du skrivit låtarna. Tidigare utgivna än vad den som stulit dem uppger så borde det inte vara svårt att få ordning på dina rättigheter. Jag jobbar inte enbart med bild utan hjälper till i alla sammanhang där upphovsmannens rättigheter ifrågasätts. Du kan ta kontakt med mig direkt, telefon 08-778 78 14.
2005-04-02
Fråga: Hej, Jag har under flera år samlat på tv-spel av alla de slag och har privat tagit bilder av dessa. Min fråga är om jag har laglig rätt att lägga ut dessa på Internet för åskådning samt ifall jag kan ta betalt för bilderna om någon vill ha dem? Anlendningen till att jag frågar är att alla tv-spel inkl. förpakningar har en design (hur de ser ut) samt diverse texter och företagsloggos på sig som ursprungligen tillhör något annat företag. Kan jag ta foton av dessa och forfarande behålla rätten till bilden eller blir detta olagligt?
Signatur : Krister Nielsen

Om dina bilder innehåller

Om dina bilder innehåller andras fotografier eller teckningar (och design som uppfyller verkshöjd) måste du ha tillstånd av upphovsmännen som tagit dessa bilder eller gjort verken på omslaget. Annars begår du ett upphovsrättsligt intrång i deras rättigheter om du publicerar dina bilder på Internet eller säljer dem. Undantag finns för publicering i samband med en kritisk och vetenskaplig granskning av dessa verk och även omslaget bör då beröras. Ett sådant återgivande gäller ej för populärvetenskaplig kommersiell publicering. Du kan sälja dina bilder till någon som just gör en kritisk och vetenskaplig granskning, men bör då upplysa om vad som gäller. Innehåller omslagen bilder på personer måste du ha deras tillstånd också innan du publicerar dem på nätet. Du har en upphovsrätt och det är för dina fotografier i 50 år. de kan dock först spridas fritt då de upphovsmänn som skapat omslagen har varit döda i 70 år.
2005-03-28
Fråga: Hej! Jag har precis hittat bilder på mig inbakade i en mängd olika webtemplates som går att köpa på en amerikansk site. Varken jag som modell eller fotografen har gett tillåtelse till det här och jag är rätt förbannad. Siten har, av ren vänlighet, tagit ned dessa produkter efter att jag påpekat att det är fråga om bildstöld. Problemet nu är att lagstiftningarna är annorlunda i staterna. De vill nu ha bevis på att bilden är min/fotografens och vill ha registreringsno m.m för att helt sluta sälja dessa produkter. Sådant har vi ju inte i Sverige så hur skall jag göra för att bevisa att bilden faktiskt inte alls är royaltyfri & därmed stulen? Kan jag inte bevisa det så tänker de fortsätta sälja den & håva in pengar. Hur bevisar man egentligen vem som äger en bild? Hjälp!
Signatur : //Jessica

I USA tillämpar man att

I USA tillämpar man att bilder skall registreras hos myndigheterna för att men skall få ut ordentligt med skadestånd i domstol. När det gäller hela världen gäller dock internationella copyrightregler och världen i övrigt tillämpar inte registreringsförfarande. Du måste samarbeta med fotografen. Det är bara han som kan stoppa användningen vidare om det inte kan betecknas som reklam på det sättet de använder bilden/bilderna. Be fotografen ta fram en kontaktkarta på dina bilder om de finns som negativ och låt en vän - ej släkting- skriva ett intyg på engelska att det är du som har upphovsrätten till bilden. Är det digitala original, gör en utskrift och låt den vara underlag för intyget. Uppmana de som använder bilderna att omedelbart upphöra med saken. Har du utskrifter av intrånget kan de antagligen också stämmas, här i Sverige eller i USA. Hör av dig om du vill ha hjälp, teste@bildombudsmannen.se

Sidor