Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2005-04-24
Fråga: Hejsan! Jag har fotograferat ett brudpar i en båt. Denna bild har sedan köpts av en reklambyrå som använder den i en kampanj för ett företag. Brudparet har godkänt detta, dock har nu i efterhand båtägaren hört av sig och kräver ersättning för att hans båt är med på bilder i kampanjen. Har han något för detta! Vad gäller för kommersiell publikation av annat än människor, ex båtar som i detta fall?
Signatur : inte koll på just detta

Lagen om namn och reklam i

Lagen om namn och reklam i bild gäller enbart levande människor. Att få ut ersätning för båt, djur eller döda personer går nog inte om inte det finns ett löfte från din sida att beala ersättning från början.
2005-04-23
Fråga: Om en annan artist framför mina låtar och går runt och säger att hon själv har skrivit dem...är det inte olagligt? Hon har lagt till sig själv som kompositör på en av mina låtar på en ljudfil på sin hemsida, hon har lämnat falska uppgifter i en musikrapport till radio och skickar runt demos med sitt namn på- fast det är mina låtar. Hur kan jag bevisa att jag skrivit dem? Låtskrivande är en del av mitt levebröd och här blir jag ju ifrågasatt och kränkt. Dessutom lägger stim titlarna vi tvistat om i ett halvår nu i "Dispyt" vilket innebär att jag inte får någon royaltie, inte ens för de som redan är utgivna (under mitt namn som det skall vara) med andra artister?? Vad kan jag göra? Kan du hjälpa mig eller jobbar du bara med bild tvister?
Signatur : Eva

Ifall du kan bevisa att du

Ifall du kan bevisa att du skrivit låtarna. Tidigare utgivna än vad den som stulit dem uppger så borde det inte vara svårt att få ordning på dina rättigheter. Jag jobbar inte enbart med bild utan hjälper till i alla sammanhang där upphovsmannens rättigheter ifrågasätts. Du kan ta kontakt med mig direkt, telefon 08-778 78 14.
2005-04-02
Fråga: Hej, Jag har under flera år samlat på tv-spel av alla de slag och har privat tagit bilder av dessa. Min fråga är om jag har laglig rätt att lägga ut dessa på Internet för åskådning samt ifall jag kan ta betalt för bilderna om någon vill ha dem? Anlendningen till att jag frågar är att alla tv-spel inkl. förpakningar har en design (hur de ser ut) samt diverse texter och företagsloggos på sig som ursprungligen tillhör något annat företag. Kan jag ta foton av dessa och forfarande behålla rätten till bilden eller blir detta olagligt?
Signatur : Krister Nielsen

Om dina bilder innehåller

Om dina bilder innehåller andras fotografier eller teckningar (och design som uppfyller verkshöjd) måste du ha tillstånd av upphovsmännen som tagit dessa bilder eller gjort verken på omslaget. Annars begår du ett upphovsrättsligt intrång i deras rättigheter om du publicerar dina bilder på Internet eller säljer dem. Undantag finns för publicering i samband med en kritisk och vetenskaplig granskning av dessa verk och även omslaget bör då beröras. Ett sådant återgivande gäller ej för populärvetenskaplig kommersiell publicering. Du kan sälja dina bilder till någon som just gör en kritisk och vetenskaplig granskning, men bör då upplysa om vad som gäller. Innehåller omslagen bilder på personer måste du ha deras tillstånd också innan du publicerar dem på nätet. Du har en upphovsrätt och det är för dina fotografier i 50 år. de kan dock först spridas fritt då de upphovsmänn som skapat omslagen har varit döda i 70 år.
2005-03-28
Fråga: Hej! Jag har precis hittat bilder på mig inbakade i en mängd olika webtemplates som går att köpa på en amerikansk site. Varken jag som modell eller fotografen har gett tillåtelse till det här och jag är rätt förbannad. Siten har, av ren vänlighet, tagit ned dessa produkter efter att jag påpekat att det är fråga om bildstöld. Problemet nu är att lagstiftningarna är annorlunda i staterna. De vill nu ha bevis på att bilden är min/fotografens och vill ha registreringsno m.m för att helt sluta sälja dessa produkter. Sådant har vi ju inte i Sverige så hur skall jag göra för att bevisa att bilden faktiskt inte alls är royaltyfri & därmed stulen? Kan jag inte bevisa det så tänker de fortsätta sälja den & håva in pengar. Hur bevisar man egentligen vem som äger en bild? Hjälp!
Signatur : //Jessica

I USA tillämpar man att

I USA tillämpar man att bilder skall registreras hos myndigheterna för att men skall få ut ordentligt med skadestånd i domstol. När det gäller hela världen gäller dock internationella copyrightregler och världen i övrigt tillämpar inte registreringsförfarande. Du måste samarbeta med fotografen. Det är bara han som kan stoppa användningen vidare om det inte kan betecknas som reklam på det sättet de använder bilden/bilderna. Be fotografen ta fram en kontaktkarta på dina bilder om de finns som negativ och låt en vän - ej släkting- skriva ett intyg på engelska att det är du som har upphovsrätten till bilden. Är det digitala original, gör en utskrift och låt den vara underlag för intyget. Uppmana de som använder bilderna att omedelbart upphöra med saken. Har du utskrifter av intrånget kan de antagligen också stämmas, här i Sverige eller i USA. Hör av dig om du vill ha hjälp, teste@bildombudsmannen.se
2005-03-17
Fråga: Hej! Jag tar en hel del bilder och publicerar en del av dem på Internet på diverse forum och på min egna hemsida. Jag har läst en del om bildstölder och sett hur många skriver långa haranger på sina hemsidor om att bilderna absolut inte får stjälas, lånas, länkas, visas och så vidare utan upphovsrättsinnehavarens godkännande. Själv vill jag göra precis tvärtom. Jag har inget emot att mina bilder sprids på Internet så länge det är i icke-kommersiella sammahang. Hur gör jag för att detta skall framgå tydligt?
Signatur : Oskar

Du kan ge sidan ett

Du kan ge sidan ett copyrightmärke och sedan skriva precis det du vill. Därefter ger du din emailadress så att den som undrar kan kontakta dig. Copyrightmärket talar om att du innehar upphovsrätten och kan beivra kommersiella intrång.
2005-03-13
Fråga: Om en affisch för ett evenmang har blivit anmäld för t ex könsdiskriminering. Kan då affischen fotograferas av och publiceras bredvid en artikel som handlar om anmälan. På affischen finns bilder som skyddas av upphovsrätten. Får bokomslag fotograferas av i samband med publicering av recension o.dyl? /Karin
Signatur : Karin

Det finns undantag i

Det finns undantag i upphovsrättslagen om återgivandet av bild/verk vid dagshändelse och vid offentliggörande hos myndighet. Efter ny lagändring beträffande scientologibibeln är tolkningen av de här undantagen mer och mer diskuterade. Endast en domstol kan avgöra saken i detta fall. I samband med kritisk granskningen, men det skall vara en sådan och inget populärmässigt, kan bild utan upphovsmannens tillstånd användas. Det gör att bild kan publiceras fritt i samband med en recension. I båda fallen skall publiceringen ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att upphovsmannens namn måste anges och att man i samband med en recension endast får ange något eller några verk. Det får inte bli ett bildgalleri och en rads recension.
2005-03-05
Fråga: Sålde en bild till ett skivbolag för många år sedan. Nu har de lagt ut min bild på Internet. Får de göra så? När vi gjorde upp om bilden till ett skivomslag var det aldrig tal om att bilden skulle få läggas ut på Internet.
Signatur : Arg

Publicering gällde inte Internet

Eftersom uppgörelsen om publicering inte gällde Internet så kan inte skivbolaget lägga ut bilden utan att träffa avtal med upphovsmannen. I det här fallet bör du fakturera. BLF (Bildleverantörernas Förening) har en cirkaprislista som du kan beställa från BLF:s kansli, telefon 08-556 453 88. I cirkaprislistan framgår hur du skall debitera för Internetpublicering, eventuellt utelämnat namn och otillåten exemplarframställning (bildstöld).
2005-01-28
Fråga: Vad säger lagen om fotografen/fotofirmans rättigheter till skolfotoporträtt vid publicering?Expressen har i ett helsidesrepotage samt på internet publicerat skolfotoporträtt utan att ange annat än privat som fotograf. Expressen kunde lätt ha kontrollerat med skolan vem som var deras bildleverantör om inte den dom fått bilden av kom ihåg detta. Det syns helt klart att det är en ateljetagen bild och inte kommer från familjens snapshots. Får tidningen publicera porträtt hur som helst med bara kundens medgivande i repotage sammanhang?
Signatur : Jan K

Nej det får Expressen inte.

Nej det får Expressen inte. Den som har tagit bilderna bör skicka Expressen en faktura för publiceringen. Titta också om bilden finns på hemsidan, då skall den faktureras särskilt. Priser kan fås i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa via www.blf.se Är det problem med att få betalt återkom gärna.
2005-01-28
Fråga: Hej! På en festival i somras tog jag en bild på ett band som jag tycker blev mycket bra. Det fanns ingen (i alla fall inte lättillgänglig) information om att fotografering var förbjudet, och jag hade kameran helt synligt runt halsen när jag gick in utan protester. Tror dock att det var förbjudet med upptagning av ljud och rörlig bild. Vem äger rättigheterna till bilden? Är det min vare sig bandet eller arrangören tycker om det eller inte?
Signatur : vilse i juridiken

Rättigheterna till blden är

Rättigheterna till blden är alltid uphovsmannens dvs. du själv. Bandet eller arangörern kan inte göra mycket åt om du använder bilderna i redaktionella sammanhang, däremot kan bandet kräva ersätning om du skulle vilja använda bilderna i reklamsammanhang (t ex för dig själv som fotograf) eller lägga ut bilderna på nätet. Allt under förutsättning at det ej rådde fotoförbund inom området. Om det rådde fotoförbund kan möjligen arangören vidta rätsliga åtgärder gentemot dig för intrång.
2005-01-28
Fråga: Hejsan ! Jag driver en privat hemsida om mitt arbete som är inom den kommunala va-branchen,på hemsidan har jag lagt in foton som jag själv tagit. Nu till frågan...Häromdan när jag läste en tidning som heter Lokaltidningen så fanns där en artikel om min branch och vid denna artikel så fanns "min" bild från hemsidan... Är det ok att publicera den utan mitt tillstånd ??? Mvh Thomas
Signatur : Thomas

Nej det är inte tillåtet Du

Nej det är inte tillåtet Du bör skicka en räkning för att de stulit din bild. Priser för detta kan du finna i BLF:s cirkaprislista. som finns att köpa hos BLF:s kansli tel 08-556 453 88 (9-14) för 100 kr. Dels skall du debitera för publicering, men också för uteblivit namn på fotografen (om namnet var utelämnat) samt för bildstöld. Priser för de seare finner du i BLF:s leveransvillkor. Vill de inte betala kan Bildombudsmannen hjälpa dig gentemot ersättning enligt de villkor du finner på denna sida. Maila i så fall teste@bildombudsmannen.se
2005-01-19
Fråga: Vad är det som gäller om jag tar kort på annans egendom? Jag vet vad som gäller när man fotograferar människor, men är det samma regler för djur/saker/mark som någon annan äger, utan tillstånd? Om jag tex står på offentlig mark men fotograferar annans ägor med t.ex. dennes bil eller häst, har denne då rätt att kräva ersättning av mig? Är det olagligt att göra så om jag senare publicerar dessa bilder på internet eller säljer dem vidare? Utgå ifrån att jag ej har konsulterat med ägaren.
Signatur : Undrande

Lagen om namn och bild i

Lagen om namn och bild i reklam liksom Personuppgiftslagen gäller endast levande människor. Djur eller döda föremål - undantaget konst som ej är stadigvarande placerade utomhus - kan du fotografera från allmän plats hur du vill. Det går också att från allmän plats fotografera människor och publicera redaktionellt utan att den som är avfotograferad kan invända. Det är först när bilden används i reklamsammanhang eller läggs ut på nätet som tillstånd från den avfotograferade måste finnas. Detta under svenska regler vid fotografering i Sverige. I vissa andra länder t.ex. i Frankrike gäller delvis andra regler.
2005-01-19
Fråga: Hej En person tar en bild från min hemsida och publicerar på sin egen hemsida. Jag skickar faktura som igoreras och polisanmäler men det läggs ner. Hur långt efteråt kan jag komma med ersättnignskrav? Bilden plockades bort i och med att jag ställde krav på den som tagit bilden. Kan bildombudsmannen hjälpa mig fast jag är privatperson och inte har något företag.
Signatur : Daniel

Att ta en bild från någons

Att ta en bild från någons hemsida är ren stöld. Bildombudsmannen kan hjälpa dig, sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14. Villkoren för Bildombudsmannens engagemang finner du på annan plats på denna hemsida. Krav kan ställs i tio år. Tyvärr lägger polisen/åklagaren ofta ned den här typen av fall trots att Sverige har internationella överenskommelser i vilka det framgår att Sverige skall prioritera dem. Men oavsett om det blir åtal för brott eller ej kan tvister av det här slaget drivas via domstol. Bildombudsmannen hjälper alla upphovsmän oavsett om de är företagare eller ej.
2004-12-26
Fråga: Jag driver en webbsite där medlemmar kan lägga upp bilder som de själva tagit. Kan jag bli ansvarig för vilka bilder som läggs upp ? Vad ska jag göra för att skydda mig ?
Signatur : Blackred

Ja, du kan bli ansvarig

Ja, du kan bli ansvarig för det material som finns på sidan. Bästa sättet är att göra skriftliga avtal med de som lägger ut bilder på sidan att de ansvarar för alla krav som kan riktas gentemot dig för det material som de lägger ut på sidan. Det hindrar inte att du kanske blit betalningsskyldig, men att du i din tur har möjlighet att kräva motsvarande ersättning av den som lagt ut materialet.
2004-12-13
Fråga: Hej. I work as a webmaster for a government institution. i was a photographer before and have taken lots of pictures which I use for all the different webpages. When I got the job it was specified that it wasn't a part of my job but I have done it anyway to make the website more alive and personal. My question is if I leave the company do they have the right to keep all the pictures I have taken and use them again when I am gone. I understand swedish but my writing isn't too good so please feel free to answer in Swedish thanks.
Signatur : Mads

Har du inget

Har du inget anställningsavtal om att du skall fotografera i din tjänst kan du troligtvis ta med dig samtliga bilder som du har gjort och förbjuda företaget från att använda dem vidare. Avgörande är vilket anställningsavtal som träffats och om andra överenskommelser träffats under anställningen. Bevisbördan ligger hos företaget om de anser att de äger rätten att fortsätta använda dina bilder. Bildombudsmannen har avgjort en del tvister i liknande fall och driver just nu en process gentemot Stockholms kommun för att de vidareförsålt anställda fotografers bilder utan att ha tillstånd till det.
2004-11-18
Fråga: Hej! Vad gäller för lagar när man använder ett stort företags logo? Till exempel Microsoft, för att liva upp en recension lite. Kan man använda det om man skriver att logon tillhör det företaget (vilket alla ändå borde förstå).
Signatur : SJ

Normalt sätt skyddar

Normalt sätt skyddar inregistrering av varumärken endast mot att andra tillverkar liknande varor och säljer dessa under samma varumärke. Men är varumärket en bild eller symbol kan den ha upphovsrättsligt skydd som alla andra upphovsrättsligt skapade verk eller bilder. Handlar recensionen om Microsoft och den kan anses kritisk granskande om just Microsoft finns undantag i upphovsrättslagen som tillåter publicering i vissa fall - bl. a. måste god sed, t ex. den ideella rätten iakttas. Säkraste sättet att slippa bråk är att fråga företaget självt före publicering.
2004-10-31
Fråga: Sålde bilder till ett skivbolag 1995. Nu har de lagt ut dem på Internet, vilket vi inte avtalade om. Får de verkligen göra så?
Signatur : Fotograf

Nej. Internet är ett eget

Nej. Internet är ett eget användande som måste ersättas särskilt. Eftersom du sålde dina bilder 1995 kan ni inte ha kommit överens om att skivbolaget skulle få lägga ut bilderna på Internet. Skicka faktura.
2004-07-26
Fråga: Får jag avbilda en produkt (t ex Coca-Cola-burk) och arrangera bilden (digitalt eller verkligt) i syfte att skapa samhällskritik/satir/konst?
Signatur : Mari Lo

Svårt med entydigt svar

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Mycket avgörs egentligen hur pass konstnärligt det görs. Samhällssatir och konst kan ibland anses vara tillåtet även om man använder sig av annans rätt t.ex. upphovsrätt eller rätt till varumärke. Det finns exempel på detta bl a i USA. I Sverige finns några fall där konstnären gått fri efter att ha använt sig av annan konstnärs verk. Att bara stoppa in ett konstverk och göra en egen version med hjälp av photoshop anses nog inte räcka. Inte heller får det anses vara satir att bara lägga till en egen pratbubbla på en annans upphovsrättsligt ägda bild.
2004-07-05
Fråga: Om jag hittar en av mina bilder stulen på annans hemsida, hur skall jag göra då?
Signatur : Bestulen

Dokumentera stölden

Dokumentera stölden genom att skriva ut den sida där den är publicerad. Skicka faktura till den som svarar för hemsidan med den stulna bilden. Underlag för prissättning kan du bl a få genom att köpa en prislista från Bildleverantörernas Förening (BLF) www.blf.se eller emaila eija@blf.se Har du problem med att få betalt så kan jag hjälpa till mot ersättning, 500 kr plus moms för företag samt 1/3-del den ersättning som erläggs. Skicka gärna ett mail till mig teste@bildombudsmannen.se eller ring 08-778 78 14.
2004-06-09
Fråga: Jag undrar vad som gäller om jag vill publicera en bild på ett bokomslag på Internet. Måste jag ha tillstånd från bokförlag, fotograf, formgivare eller författare?
Signatur : Anna

Det bästa är om du har

Det bästa är om du har tillstånd av alla, men jag anser att det viktigaste är att ha tillstånd av fotografen eller den som skapat verket på omslaget. Titeln på boken har knappast några rättigheter.
2004-04-02
Fråga: Vid en offentlig tillställning tog jag en bild på Göran Persson. Bilden laddade jag upp på en webbplats där fotografer kritiserar varandras bilder. Vad jag föstår är detta formellt sett inte tillåtet om jag inte fått tillåtelse av Göran. (Kanske bryter jag mot lagen bara genom att nämna hans namn i denna fråga?) Men Göran är en offentlig person. Kan man betrakta bilden som en harmlös uppgift? Eller faller min bild utanför PUL om vi betraktar den som konstnärligt skapande?
Signatur : Sebastian

Man får inte publicera personuppgifter

Bilder är personuppgifter. Man får egentligen inte publicera personuppgifter om annan på nätet utan tillstånd av personen ifråga. Undantag är nyhetssajter eller nyhetsmässig diskussion som faller under yttrandefrihetsgrundlagen, Det återstår att se om bilden kan uppfattas som en nyhet i det här sammanhanget eller ej. Svar på detta kan endast ges av Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet ge, eller domstol. Skriv gärna till Datainspektionen och fråga. Politiker får räkna med att tåla mer av omvärlden. En svensk känd rikspolitiker kallades för "fitta" i ett herrmagasin för ett antal år sedan. Politikern stämde för förtal, men Stockholms tingsrätt ogillade åtalet och ansåg att ordet hade så vid betydelse att det inte var förtal.

Sidor