Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Bilder från evenemang på föreningens hemsida?

Hejsan!

Jag är ansvarig för en förenings hemsida, föreningen tar ut medlemsavgift, det utkommer en medlemstidning, lite olika evenemang mm under året.

Föreningen har fått till sig att man vill ha ut bilder på hemsidan från evenemang, då är det ju så att medlemmar och kanske även personer som inte är medlemmar kommer att bli med på bild på hemsidan. Får man som förening lägga ut bilder från evenemang, som oftast är öppna för allmänheten också, på hemsidan utan tillstånd från personer som är med på bild?

I vissa fall kanske någon namnges tex "Britta ses här tillsammans med Sten på årets hönsauktion".

Det har varit omtvistat i styrelsen huruvida man får eller inte får lägga ut bilder på hemsida.

Tacksam för svar.

Mvh Ewa

Signatur: 
Myran1985

Comments

Det är tillåtet att lägga ut bilder från evenemang på föreningens hemsida och namnge personer. Det som inte är tillåtet är att lägga upp kränkande bilder vilket skulle kunna innebära ett brott mot personuppgiftslagen. Det är också nödvändigt att iaktta straffrättsliga bestämmelser såsom förtal, men utifrån er fråga kan jag inte se att detta skulle vara aktuellt.
By Pär Öhman