Select Language / Välj Språk

Tvist angående modellbilder

En minderårig har tagit modell bilder hos en fotograf och bilderna sparade på en skiva vilket en familjehems mamma har betalat fotografen för att den minder årige skulle få ha bilderna (30 st på en skiva) men nu har en tvist uppstått mellan familjehems mamman och den minder årige som är med på alla bilderna där mamman påstår att bilderna tillhör henne och har beslagtagit skivan och vägrar ge den tillbaka.
Vem har rätt till skivan, den minder årige eller mamman och förklara varför?

Signatur: 
PaLa

Kommentarer

Det framgår inte riktigt vem som är beställaren i frågeställningen. Upphovsrättslagen har en speciell regel när det gäller beställaren av porträttbilder (27 § upphovsrättslagen) där det är beställaren som tar över rätten att disponera fotot. Frågan är annars komplicerad. En minderårig kan inte ingå ett bindande avtal utan målsmännens tillstånd. är det så att ett sådant avtal med målsmännens tillstånd träffats så är det den minderårige som äger rätten till bilderna på sig själv. Annars är det beställaren som ingått ett avtal om fotograferingen.
By Staffan Teste