Select Language / Välj Språk

Använda framkallningsfirmor privatbruk.?

Är det tillåtet att ta en bild från internet och sedan skicka vidare till en framkallningsfirma som kan förstora upp den eller göra en canvas av den, om tavlan sedan bara används i hemmet för privatbruk?

Det är ju väldigt luddigt om man måste göra utskrift och allt själv för att tavlan ska kunna användas enbart för privatbruk.

Signatur: 
Helmer Kruka

Kommentarer

Undantaget för privat bruk gäller när du själv framställer ett eller några få exemplar. Det är inte tillåtet att anlita utomstående för detta. När du själv tar bilden från internet och skickar den till en framkallningsfirma framställer du ett exemplar som inte omfattas av undantaget för privat bruk. Framkallningsfirman har inte rätt att förstora upp bilden eller göra en canvas av den utan att inhämta fotografens samtycke.
By Pär Öhman