Select Language / Välj Språk

Äger eleverna de bilder som de tagit på en fotokurs till skolans hemsida?

Om elever som går en fotokurs på gymnasiet fotograferar till skolans hemsida,facebook m.m. vilka rättigheter har eleven angående sina bilder? Alltid få sina namn vid den tagna bilden? Får skolan använda bilderna fritt eller är det till enbart det som kommit överens om tidigare?
Roligt att kunna ge sina fotoelever riktiga uppdrag på skolan men jag vill informera dem om deras rättigheter innan när de tar bilderna och om det är skillnad på elever som undervisas eller om det är en anställd som tar bilderna?

Signatur: 
Bea

Kommentarer

Det är eleverna som äger upphovsrätten till fotografierna om det inte finns någon annan överenskommelse. Skolan har inte rätt att fritt använda fotografierna elevens tillstånd. Utöver detta måste elevens namn anges. En elev som undervisas kan inte jämställas med en anställd fotograf som får betalt för att ta fotografier. Vi på Bildombudsmannen ställer oss positiva till att eleverna undervisas och informeras om deras rättigheter enligt upphovsrättslagen. Detta är något som tyvärr saknas i dagens samhälle där majoriteten av befolkningen själva i stor utsträckning är kreatörer när de fotograferar och skapar. Vi har även möjlighet att tillhandahålla undervisning om upphovsrätten för eleverna. Om ni vill ha mer information om detta eller har närmare frågor om elevernas rättigheter är ni välkomna att kontakta oss på ohman@bildombudsmannen.se
By Pär Öhman