Select Language / Välj Språk

Ändring av kort/copyrighten

Om jag lånar ut ett av mina egna tagna kort till en annan person och medelar både skriftligt och muntligt att de endast får använda detta om de låter copyrighten stå kvar på kortet och inga ändringar får ske.
Vad kan jag göra om personen ändå ändrar på kortet och tar bort copyrighten samt påstår att det är personens kort.

Signatur: 
SannaP

Kommentarer

Om personen håller kortet för sig skälv är det inte mycket du kan göra. Däremot om personen låter iffentliggöra kortet t.ex. på facebook, Internet eller i tidning bör du sända faktura för upphovsrättsbrott.
By Staffan Teste