Select Language / Välj Språk

Använda bild eller film på folkmassa vid offentlig plats i kommersiellt syfte?

Hej.

Vi säger att jag filmar på en gata inne i stan för att jag ska göra reklam för ex. staden/stadsdelen jag befinner mig i. Om det då går människor på den gatan som jag inte fokuserar på men som ändå kommer med i bild kan jag då använda det materialet i reklamsyfte? Likadant med en bil, buss, spårvagn osv. som syns i bild.

Jag vet att jag måste ha tillstånd om det är enskilda personer som avbildats och ska användas i kommersiellt syfte men hur blir det med ovanstående exempel? Jag kan ju inte fråga varenda person som går förbi och det blir i stort sett omöjligt att inte få med någon på en större gata.

Tack!

Signatur: 
Hanna

Kommentarer

Används filmen i reklamsammanhang och personer som passerar är igenkännbara och kan förknippas med det som görs reklam för i filmen måste de tillfrågas. Gär det inte att känna igen den förbipasserande peronen är det nog inget problem. När det gäller bil, buss, tåg eller hus är det inga problem. vanligtvis raderas t.ex. bilnummer bort så att personuppgifter inte kan sägas vara kränkta på så sätt.
By Staffan Teste