Select Language / Välj Språk

Använda foton av egna redan sålda verk

Hej
Jag är bildkonstnär och ska inom kort ställa ut ett antal originalmålningar på ett galleri. Samtliga målningar är till salu.
Jag har själv kvar foton av dessa målningar och undrar om jag kan använda dessa foton i en eventuell bok i framtiden. Måste jag upplysa blivande kunder om att jag kan komma att använda bilderna til detta?

Signatur: 
Asanin

Kommentarer

Du kan använda dina fotografier av dina egna verk. Vad du säljer är enbart ett exemplar av ditt verk. Någon rätt för någon annan att exemplarframställa din tavla ingår inte i köpet. Den rätten behåller du om inget annat avtalas.
By Staffan Teste