Select Language / Välj Språk

Barnteckningar skriftligt samtycke?

Om man får en teckning av ett barn och vill använda denna bild i en tex som publiceras på en hemsida, måste man då ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna? Barnets förnamn o ålder står under bilden (inga personuppgifter).

Signatur: 
Sam

Kommentarer

Även teckningar av barn kan vara skyddade av upphovsrättslagen. För att lägga upp teckningen på hemsidan behöver du upphovsmannens tillstånd, i detta fall barnet som tecknat. Kontakta barnet och föräldrarna och fråga om tillstånd. Skriftligt godkännande är alltid att föredra framför muntligt för att undvika missförstånd i framtiden.
By Pär Öhman