Select Language / Välj Språk

Behålla mina bilder om jag slutar

Hej. I work as a webmaster for a government institution. i was a photographer before and have taken lots of pictures which I use for all the different webpages. When I got the job it was specified that it wasn't a part of my job but I have done it anyway to make the website more alive and personal. My question is if I leave the company do they have the right to keep all the pictures I have taken and use them again when I am gone. I understand swedish but my writing isn't too good so please feel free to answer in Swedish thanks.

Signatur: 
Mads

Kommentarer

Har du inget anställningsavtal om att du skall fotografera i din tjänst kan du troligtvis ta med dig samtliga bilder som du har gjort och förbjuda företaget från att använda dem vidare. Avgörande är vilket anställningsavtal som träffats och om andra överenskommelser träffats under anställningen. Bevisbördan ligger hos företaget om de anser att de äger rätten att fortsätta använda dina bilder. Bildombudsmannen har avgjort en del tvister i liknande fall och driver just nu en process gentemot Stockholms kommun för att de vidareförsålt anställda fotografers bilder utan att ha tillstånd till det.
By SuperAcoAdmin