Select Language / Välj Språk

Bilder från evenemang på föreningens hemsida?

Hejsan!

Jag är ansvarig för en förenings hemsida, föreningen tar ut medlemsavgift, det utkommer en medlemstidning, lite olika evenemang mm under året.

Föreningen har fått till sig att man vill ha ut bilder på hemsidan från evenemang, då är det ju så att medlemmar och kanske även personer som inte är medlemmar kommer att bli med på bild på hemsidan. Får man som förening lägga ut bilder från evenemang, som oftast är öppna för allmänheten också, på hemsidan utan tillstånd från personer som är med på bild?

I vissa fall kanske någon namnges tex "Britta ses här tillsammans med Sten på årets hönsauktion".

Det har varit omtvistat i styrelsen huruvida man får eller inte får lägga ut bilder på hemsida.

Tacksam för svar.

Mvh Ewa

Signatur: 
Myran1985

Kommentarer

Det är tillåtet att lägga ut bilder från evenemang på föreningens hemsida och namnge personer. Det som inte är tillåtet är att lägga upp kränkande bilder vilket skulle kunna innebära ett brott mot personuppgiftslagen. Det är också nödvändigt att iaktta straffrättsliga bestämmelser såsom förtal, men utifrån er fråga kan jag inte se att detta skulle vara aktuellt.
By Pär Öhman