Select Language / Välj Språk

Bilder från film i en tidning?

Hej!
Jag går en journalistutbildning och just nu gör vi en tidskrift som riktar sig till gymnasieungdomar. Den kommer att tryckas i en liten upplaga och distribueras gratis på några skolor.
En artkel handlar om film och det skrivs om filmer från 1930-talet fram till idag. Vi skulle vilja ha med bilder från filmerna i vår tidning. Hur går vi tillväga för att få rätt att publicera dessa bilder? Är det filmbolaget vi ska kontakta?

Vänliga hälsningar

Lina

Signatur: 
Lina

Kommentarer

Är bilderna från 30-talet och inte uppnår verkshöjd kan de vara fria att publicera, men enklast är att kontakta filmbolaget.
By Staffan Teste