Select Language / Välj Språk

Bilder från förra årets tävling för reklam

Hej,

Förra året startade vår förening en tävling i friidrott, för skolungdomar. Under tävlingen togs fotografier på de tävlande. Får man använda dessa i reklam t. ex. planscher och flyers för årets upplaga av tävlingen?

Signatur: 
Amanda

Kommentarer

Det beror på om föreningen är kommersiell eller ideell. En förening som är bolag räknas som näringsidkare och då får inte personbilder användas i reklam utan tillstånd. Är föreningen ideell anses det tillåtet.
By Staffan Teste