Select Language / Välj Språk

Bilder från nätet i powerpoint

Hej,

Jag undrar vad som gäller i fråga om att använda bilder man hittat på internet i en PowerPoint-presentation för studenter, i undervisningssyfte?

Det gäller 2 bilder.

-Den ena bilden föreställer en karaktär från en mycket känd tecknad tv-serie och film. Serien är från nordamerika.

-Den andra bilden är ett citat som någon skrivit över någon bakgrundsbild som är teckand, och publicerat på olika sociala medier för andra att ta del av. Upphovsmannen har skrivit ut ursprunget på bilden.

Vad krävs för att jag ska kunna få använda dessa i min PowerPoint? Finns det några juridiska hinder?

När jag har försökt att tyda lagen läser jag att man kan få använda bilder om man anger upphovsman/källa, samt att man inte använder bilderna i något kränkande syfte/sammanhang. Betyder det att jag kan använda bilderna?

Signatur: 
J

Kommentarer

Det är tillåtet att använda offentliggjorda bilder vid undervisning. Bestämmelsen gäller endast offentliga framföranden, dvs. när du och eleverna är på samma plats. Du måste ange upphovsmannen (eller upphovsmännen) och källan, inte bara källan. Bilderna får inte heller ändras eller användas i kränkande sammanhang. Utan att ha sett den andra bilden bör du tänka på följande. Om det endast är citatet du vill använda så har du möjlighet att göra det enligt citaträtten. Glöm inte att ange upphovsmannens namn. Om du vill använda den andra bilden som den är måste du kontrollera om den som skapat den tecknade bakgrundsbilden verkligen godkänt citatet. Som jag läser det har upphovsmannen bara skrivit källan, men inte om personen haft rätt att använda bakgrundsbilden. Om alla rättigheter klarerats på rätt sätt ska du ange båda upphovsmännens namn, den som skapat bakgrundsbilden och den som kom på citatet.
By Pär Öhman