Select Language / Välj Språk

Bilder spridda på sociala medier

Har på senaste tiden hittat bilder jag tagit och lagt upp på min blogg, på bla Twitter och Instagram utan någon som helst länk tillbaka till mig eller mitt namn ihop med dem, med ofta borttagna vattenstämplar, vissa har till och med påstått att de är de som tagit bilderna. Vad kan jag göra?

Signatur: 
Evelina

Kommentarer

Dina bilder får inte återges utan tillstånd av dig själv som upphovsman. Du kan begära ersättning för detta brott gentemot din upphovsätt. Att ta bort vattenstämplar är också ett grövre intrång som numera finns i upphovsrättslagen efter ett EU-direktiv, så du kan begära ersäöttning såväl för tillgängliggörandet på Internet där du har ensamrätt samt skadestånd för utelämnat namn/källa, borttagande av upphovsrättslig märkning och allmänt skadestånd.
By Staffan Teste