Select Language / Välj Språk

BLF förnyar avtalet med Bildombudsmannen

Bildombudsmannen fötrnyar avtalet med BLF om rådgivande juridisk verksamhet åt förningens medlemmar och andra.

Staffan Teste kommer också att representera BLF i BONUS Presskopia, som svarar för licensiering av papperskopiering i skolor och på arbetsplatser.