Select Language / Välj Språk

Fakta om Bildombudsmannen AB

Undersida till: 

Bildombudsmannen AB, med verksamhetsnamn Bildombudsmannen, drivs av jur kand Staffan Teste. Bolaget hanterat ett stort antal rättsfall inom framförallt upphovsrätt.
Bildombudsmannen agerar främst i upphovsmannens intressen, men har även åtagit sig fall för andra intressentgrupper såsom kommuner m fl.

Org.nr: 556 463 - 7295

Sliparvägen 4, 146 36 Tullinge

epost: teste@bildombudsmannen.se

Tel 08-778 78 14, Mobil 070-787 26 62

Fax 08-778 58 00