Select Language / Välj Språk

Förvanska fotografi från nätet

Låt oss säga att jag tar ett fotografi från nätet och förvanskar det så mycket så att det inte går att känna igen originalfotografiet. Detta kan hända om jag gör en ikon eller en logga och använder ett fotografi som råmaterial. Gäller upphovsrätten fortfarande för personen som tagit fotografiet, eller är det då jag som är ägare till den nya bilden jag skapat?

Signatur: 
Janne

Kommentarer

Ja, upphovsrätten gäller fortfarande för det ursprungliga fotografiet och du har inte rätt att använda din nya skapelse, som du har upphovsrätt på, utan tillstånd från den som skapat det ursprungliga verket. Ett exempel är Gevaliaannonserna "Ett oväntat besök". De skapades av många fotografier, som köptes rättigheterna till och ett nytt verk skapades. Gevalia hade upphovsrätt till det nya bearbetade verket, men endast om man skaffat sig tillstånd av de ingående verken.
By SuperAcoAdmin