Select Language / Välj Språk

Fotografen använder foto på vår son

Hej!

Upptäckte idag att det finns bilder på vår son på en fotografs hemsida. Vi fotade vår son hos denna fotograf för två år sedan och nu finns alltså en av dessa bilder publicerad på hans hemsida utan vårt medgivande. Får han göra så? Äger han bilden så att han får göra vad han vill med den? Om inte hur kan vi gå vidare med detta?

Signatur: 
Anna

Kommentarer

En porträttfotograf får ej göra reklam för sig själv med porträttbilder som han tagit efter beställning och betalning av en kund. Det fordras tillstånd av den person som är med på bilden. Det hela räknas som reklam och då gäller lagen om namn och bild i reklam. Fotografen äger visserligen bilden men just beställda porträttbilder är föremål för en särskild paragraf i upphovsrättslagen. Den avbildade måste ge sitt tillstånd. Kontakta fotografen och gör upp med honom. Det går att kräva ersättning för utnyttjandet, men det bästa är att göra upp i godo.
By Staffan Teste