Select Language / Välj Språk

Fotografera tavlor och lägga ut på intranät?

En kommun har mängder med tavlor i förråd och på väggar hos tjänstemän och liknande. Man skulle vilja upprätta ett register vilka verk man har. Syftet är att få bättre koll på vilka tavlor vad man äger och vad som finns tillgängligt alt. är upptaget.

Får kommunen lägga upp registret över alla tavlor inkl. fotografi på varje verk på ett intranät? Jag gissar att svaret är nej om alla med anställning i kommunen får åtkomst men att det är ok om endast en person kommer åt registret? Om detta stämmer, Vart går gränsen?

I just vårt fall vore det bra om cirka 5 anställda som verkligen har nytta av registret får åtkomst.

Ovan är en följdfråga efter ditt svar på denna fråga: http://www.bildombudsmannen.se/sv/content/fotografera-kopta-tavlor-lagga...

Signatur: 
Magnus Johansson

Kommentarer

Nej det är ej tillåtet utan tillstånd av upphovsmännen om skyddstiden för tavlan fortfarande gäller 70 år efter upphovsmannens död. En digitalisering kan göras för privat bruk, men detta är inget privat bruk och räknas då som otillåten exemplarframställning. Fråga upphovsmannen om lov är väl det enklaste. Annars får man vänta till skyddstiden gått ut.
By Staffan Teste