Select Language / Välj Språk

Har facebook rättigheterna?

Jag skriver ett arbete om bildens rättighet. Vad händer med alla bilder som läggs upp på facebook och andra hemsidor? Har facebook rätt att dela/sälja dom vidare och överlåts personens upphovsrätt i och med att man godkänner användarvillkoren på hemsidan?

Signatur: 
malanni

Kommentarer

Facebook har ett slags godkännandevatl som innebär att de får rätt att själva använda bilderna samt låta sina partners utnytthja dem. Däremot finns inget överlåtande av bilderna och det är nog också en fråga om svensk lagstiftning skulle tillåte det. Facebook lyder under amerikansk lag och en tvist med Facebook kan man alltså bli tvungen att föra i Facebooks hemstat i USA. Bara det talar för att man skall vara ytterst försiktig med att lägga ut bilder på Facebook överhuvudtaget. Någon rätt att sälja bilderna vidare kan nog Facebook inte hävda, men så länge det inte finns en svensk filial av företaget så är det svårt att beivra annat än att stämma i en amerikansk domstol och det kan bli dyrt.
By Staffan Teste