Select Language / Välj Språk

Har jag rätt att kräva att en artikel i en tidning tas bort?

Jag har i en tidningsartikel blivit citerad trots att jag inte godkänt att man ska publicera mitt uttalande. I tidningen framstår det dessutom som att det är mig det handlar om i artikeln.

Har varit i kontakt med tidningen och bett dem ta bort artikeln då den är en av de första man får fram när man googlar på mitt namn men de vägrar. Jag känner mig kränkt och tror att den kan missgynna mig i kontakt med arbetsgivare och andra sammanhang.

Har jag någon laglig rätt att be tidningen ta bort artikeln? Om ja, vilken paragraf kan jag använda mig utav?

Signatur: 
Sjödde

Kommentarer

Det är egentligen endast då förtal sker som det är lättare att få bort artikeln. Inom tre månader efter publiceringen kan man också vända sig till Pressens opinionsnämnd och kräva rättelse i frågan. Numera finns också möjlighet att vända sig till Google själva och säga anföra att artikeln förtalar och be att de avlägsnar sökningen. För att undvika problem kan det vara bäst att inte ställa upp med några kommentarer alls när man blir tillfrågad om inte tidningen accepterar att man får rätta sina uttalanden innan tryck.
By Staffan Teste