Select Language / Välj Språk

Hur fungerar de

Mina frågor är:

* Får man visa en bild om det är i utbildnings syfte, ex. i skolan eller beror de på?
* Får man visa en bild officellt om det är ex. på misshandel fast fotografen ej vill?
* Hur långt tid tar det tills man får visa en bild oavsett om fotografen inte vill?
* Måste man fråga om tillåtelse av fotografen varje gång man vill visa en bild?
* Har man rätt att ångra sitt beslut?
Tack för hjälpen!

Signatur: 
Jasmin

Kommentarer

Det går inte att visa en bild mot fotografens vilje. Då gör man sig skyldig till ett upphovsrättsligt brott, såvida det inte finns t.ex. en avtalslicens. Avtalslicenser gör att en redan publicerad bild kan visas i skolor och av t.ex. Sveriges Television. Vill en fotograf att bilden inte heller skall få visas i dessa sammanhang måste fotografen tillskriva Bonud Presskopis (kopierar för skolor), Copyswede (rörliga media) samt de TV-bolag som har avtaöslicens. När det gäller misshandelsbilder kan polis ytterst via åklagare och domstol kräva att få tillgång till dessa bilder som såsmåningom kan bli tillgängliga i den händelse de förekommer vid själva domstolsförhandlingen, men inte annars. Aftonbladet förlorade för några år sedan en sådan tvist i Svea Hovrätt.
By Staffan Teste