Select Language / Välj Språk

Kan ett företag ha den ideella upphovsrätten till ett verk?

Jag hittade en intressant text som sammanfattar upphovsrättslagen på Regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
Enligt den är upphovsrätten delad i två delar, en ideell del som tillkommer konstnären när verket är skapat, och en ekonomisk del som konstnären kan avtala bort till ett företag om han vill. Om jag tolkar texten rätt kan alltså ett företag aldrig ha den ideella rätten till ett verk? Dvs ett företag kan aldrig stämma ett annat företag för t.ex publicering/tillgängliggörande av ett skyddat verk på internet? Det kan bara konstnären och hans arvingar göra. Har jag förstått det rätt?

Signatur: 
Ylva E

Kommentarer

Det är korrekt att den ideella rätten inte kan helt efterges till någon annan. Men 3 § föreskriver att upphovsmannen med bindande verkan endast kan eftergiva en till art och omfattning begränsad användning av verket. Detta kan innebära att upphovsmannen kan ge t.ex. en bildbyrå rätt att driva upphovsmannens ideella rätt i ett specificerat intrångsmål. Det kan också innebära att upphovsmannen som gjort en illustration kan överlåta med bindande verkan till t.ex. en bokutgivare rätten att utnyttja hans verk just för bokomslaget och att detta omfattar även den ideella rätten. Det är en begränsad användning av verket och just en sådan eftergift prövades och godkändes t.ex. i ett mål om bokomslag i Malmö tingsrätt och hovrätten för Skåne och Blekinge.
By Staffan Teste