Select Language / Välj Språk

Kan jag använda bilder på veckotidningar?

Kan jag fotografera veckotidningar från 70-talet och lägga ut på min blogg? Jag skulle vilja fotografera delar av bilder, annonser och redaktionell text. Mina fotografier skulle inte användas i kommersiellt syfte.

Signatur: 
Veronica

Kommentarer

Verk är skyddade 70 år efter upphovsmannens död. Även om det inte skule vara ett verk t.ex. ett fotografi i en veckotidning är det skyddat i 50 år om det skapades efter 1967. Att lägga ut det på din blogg är en digital spridning. Om du däremot skulle använda det enbart privat t.ex. inom hemmets väggar är det OK.
By Staffan Teste