Select Language / Välj Språk

Logga på uppdrag av förening

Hej,

Vi har en ideell förening, där vi gav en av medlemmarna i uppdrag att göra en logga till föreningen. Loggan är klar och har gått till tryck i olika samband, bland annat t-shirt, planscher etc. Detta är alltså inget fotografi utan en illustration/teckning.

Nu funderar denna medlem på att lämna föreningen, och då även ta med sig loggan, om vi inte köper den eller tydligt klargör att det är personen i fråga som gjort den.

Vad är det som gäller, det finns inga avtal, då alla jobbat ideellt.

Tack på förhand

Signatur: 
Marcus

Kommentarer

I de fall där en logotype är en upphovsrättsligt skyddad skapelse så äger upphovsmannen rätten och kan bestämma överhur den får användas. Skall föreningen använda logytypen bör nog ett avtal träffas med upphovsmannen och det borde ha skett i samband med uppdraget. I den uppkomna situationen har upphovsmannen rätt att bestämma över sitt verk.
By Staffan Teste