Select Language / Välj Språk

måla av foton från internet på kändisar

Kan jag måla av foton från internet på kändisar och sen ev. visa tavlorna på galleri?

Signatur: 
nyfiken

Kommentarer

Fotografen har bearbetningsskydd för sitt porträtt. Det får inte kopieras hur som helst. Högsta domstolen funderar nu över prövningstillstånd i ett mål där en fotograf fick rätt gentemot en konstnär i tingsrätten men förlorade samma sak i Svea Hovrätt. Konstnären som utnyttjat ett foto av Jonas Lemberg bekräftade att fotografiet var en förlaga men hävdade att han skapat en egen bild av fotografiet som föreställde Christer Pettersson. Om HD beviljar prövning blir det prejudikat hur det förhåller sig med bearbetningsskyddet för foto.
By Staffan Teste