Select Language / Välj Språk

Måla av stillbild från film

Hej

Får jag som konstnär pausa en film och måla av en stillbild ur filmen?
Är det skillnad på hur man ser på detta i Sverige och andra länder?
Om du har erfarenhet av det, vilka filmbolag är mest tillåtande?
Om någon person syns i bilden, måste man fråga denne om lov då?

Signatur: 
Hama

Kommentarer

Den som filmat har också rätten till stillbilden och bearbetsningsskydd. Det fordras med andra ord tillstånd av filmaren eller producenten om den senare övertagit alla rättigheter. Du bör vända dig till filmbolagen för att få hjälp att få fram ett tillstånd. Är det personer med på bilderna påverkar detta endast saken om bilderna används i näringsverksamhet. Då fordras tillstånd av personer på bilderna. Lagarna kan skilja sig i olika länder i det här sammanhanget. I Sverige stärktes fotografens ställning 1994 med skydd mot bearbetning. Det finns dock friande domar mot bearbetning i satirsammanhang m.m.
By Staffan Teste