Select Language / Välj Språk

målningar

Är det tillåtet att fotografera ett hus ,måla av det och lägga ut målningen i Facebook?

Signatur: 
anki

Kommentarer

När det gäller hus med verkshöjd går de att fotografera av och publicera i tryck, utställningar etc men ej lägga ut på Internet. Därför blir även en bearbetning av verkshöjdsskyddade hus utlagda på Internet olagliga. Med verkshöjdsskyddade hus avses t.ex. Stockholms stadshus ej likartade radhus.
By Staffan Teste