Select Language / Välj Språk

Med i tidning utan att bli till frågad ?

Jag jobbade på ett annat fäöretag för nåt åt den då kom en lokaltidning och tog kort på mig när jag jobbade.
Nu är de så att jag byt jobb till en annat företag.
Och ser att en annan tidning använder en annan bild från detta tillfälle ett år senare utan att fråg mig är detta okej

Signatur: 
Erik

Kommentarer

Tidningen får använda fotografiet på dig så länge det sker i redaktionell text. Tidningen får inte använda fotografiet på ett sätt som innebär förtal eller använda fotografiet i marknadsföring för en vara eller tjänst.
By Pär Öhman