Select Language / Välj Språk

Medias bruk av Myndigheter bilder

Hej,
Min fråga gäller de fall där en myndighet, exempelvis räddningstjänsten eller polisen, dokumenterar en olycksplats.
Inte sällan distribueras dessa bilder sedan till lokaltidningar eller annan media då man anser det vara ur allmänhetens intresse.
Kan man som företag förhindra denna publicering när olyckan skett inom verksamheten?
Inte sällan förekommer fordon, anställda eller installerad utrustning på bilderna och i vissa fall kan detta även vara bilder på maskinutrustning som vi inte vill ha publicerat för alla och envar.
Vilken rättighet har vi som verksamhetsutövare i denna fråga?

Tack för hjälpen!

Signatur: 
Tomas

Kommentarer

Näringsidkare har ingen direkt möjlighet att förhindra publicering av fotografier från olycksplatser. Redaktionellt utnyttjande av fotografier är i stor utsträckning tillåten.
By Pär Öhman