Select Language / Välj Språk

Pressfoto på min far

Jag är i färd med att skriva en bok och har tre frågor

1 Jag vill använda flera bilder på min far, som är avliden, från gamla tidningsutklipp.

Jag vet inte från vilken tidning bilderna är hämtade ifrån eller datum.

Får jag använda bilderna?

2 Om jag vet tidning och fotograf men inte datum?

3 Om jag istället frågar såhär: Har jag rätt att använda en bild på mig själv som någon annan tagit och publicerat i tidning?

Signatur: 
JoHe

Kommentarer

För att använda en bild fordras tillstånd av upphovsmannen. Skyddet för ett fotografi med verkshöjd t.ex. porträttbilder är 70 år efter fotografens död. Vanliga fotografier utan verkshöjd t.ex. en gatukorsning eller liknande är skyddad 50 år efter det att bilden togs. Är bilden fri går den att använda. Vet du vilken tidning bilden varit införd så vänd dig till tidningen och försök få tillstånd. Att du själv är med på en bild har ingen betydelse. Du får ingen egen rätt ändå om det inte är så att du beställt bilden och betalat för den hos en fotograf. Då gäller vad som avtalades vid beställningen.
By Staffan Teste