Select Language / Välj Språk

Printa internationella fotbollsklubbmärken

Hej, jag jobbar på en fritidsgård, besökarna vill att vi ska sätta upp massa fotbollsklubbmärken i fotbollsrummet, jag tänkte att jag skulle printa ut på ett tyg som en flagga och hänga upp, får jag göra detta utan tillstånd av klubben?

Signatur: 
Anders

Kommentarer

I den mån klubbmärket har en sådan utformning att det utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk är det inte tillåtet då användandet inte kan sägas utgöra privat bruk. Varför inte ta kontakt med de olika klubbarna och fråga ? Köper du ett utgivet klubbmärke av respektive klubb är det inga problem. Då är det ett lovligt utgivet märke som du kan sätta upp var som helst.
By Staffan Teste