Select Language / Välj Språk

Privat bröllop önskas

Hej,
Vi ska gifta oss och har darför kontaktat både en fotograf och en videofilmare. Vi är ett par som verkligen inte vill figurera på bild/film på nätet och vill därför inte att vårt bröllop, varken på bild eller film ska användas i kommersiella syften eller läggas på nätet av vår fotograf/filmare eller övriga gäster. Inte ens några av vara bilder/ eller en trailer av filmen vill vi att de ska använda i sina portfolios.
1)Hur ska vi formulera detta i de kontrakt vi skriver?
Vi är också oroliga att gäster (som inte sällan har både sina mobiltelefoner och privata kameror med sig vid såna tillfällen) ska ta kort/film på oss som sedan hamnar pa nätet (det har hänt trots att alla som känner oss vet att vi inte gillar att hamna på facebook eller överhuvudtaget på nätet)
Då det finns en risk att detta händer ändå:
2) Är det tillåtet för oss att förutom att säga att vi önskar att gäster inte tar kort/film, ta ifrån dem sina telefon/kameror, som de naturligtvis får tillbaka på slutet av ceremonin?
Om inte, hur kan vi på bästa sätt minska risken att ofrivilligt hamna på sociala medier/hemsidor vi inte vill hamna på?
Vi är så trötta på att lita på folk och utgår från att man är vettig nog att fråga oss innan man lägger upp en bild/film på oss på nätet.

/Privat bröllop önskas

Signatur: 
Privat bröllop önskas

Kommentarer

Då ni beställer fotograf och videofilmare själva så är det ni som dikterar reglerna och kan mycket väl sätta upp de villkor ni vill. Skriv in det ni skissat ovan så bör det vara tillräckligt om fotografen och filmaren är införstådd med vad som gäller. Detsamma gäller era gäster. Enklast är att skriva hur ni vill ha det redan i inbjudningen och skriva att under själva cerminin får inga kameror eller mobiltelefoner medtas och att dessa får lämnas in till förvaring hos några personer som ni avdelar för ändamålet mot kvitto så att folk får tillbaka sin egendom efteråt. Från den 1 juli finns en ny fotolag som förhindrar fotografering i folks privata miljö mot personernas vilja. Den är mer inriktad gentemot kränkande fotografering men hittills finns endast ett enda rättsfall.
By Staffan Teste