Select Language / Välj Språk

Privat fotad bild på show för att marnadsföra egen show.

Vi har årligen ett antal shower som är mycket uppskattade. Nu har det framkommit att en privatperson har fotograferat vår show (och det har vi inget emot) men nu visar det sig att hen använder bilderna på vår show för att marknadsföra en egen show där vi inte medverkar. Är det okej att göra så?

Signatur: 
ilex

Kommentarer

Om personer från showen är avbildade i fotografiet krävs personens tillstånd för att få använda fotografiet i marknadsföring. Enligt upphovsrättslagen kan delar ur er show såsom scenografi vara upphovsrättsligt skyddade. Om er show är skyddad som ett upphovsrättsligt verk kan showen eller utövande konstnärer ha ett skydd. Eftersom personen bara fotograferat showen kan det bli svårt att vinna framgång upphovsrättsligt. Däremot kan de som avbildats och används i marknadsföringen förhindra och kräva ersättning för marknadsföringen.
By Pär Öhman