Select Language / Välj Språk

Public Domains

Om jag i Googles sökruta skriver "public domain churches" eller "public domain kyrkor" och klickar på "Bilder", vad gäller då?

Kan jag som svensk medborgare och bosatt i Sverige använda de bilder som visas under "churches". Kan jag använda dem på en svensk resp. engelsk språkig hemsida?

När det gäller "kyrkor" så visas ju dessa under benämningen "public domains" som ju är en engelsk benämning. Kan jag trots detta använda dessa bilder på svensk resp. engelskspråkig hemsida?

Signatur: 
Nisse

Kommentarer

Vi talar här om lite olika begrepp. u behöver inte betala någon ersättning för utnyttjandet av kyrkan, men det är inte säkert att bilden är gratis. Fotografen som har tagit bilden kanske skall ersättas. Även google själva anger för bilden att den kan vara upphovsrättsligt skyddad. Det framgår när en utvald bild förstoras av googles text vid bilden. Även s.k. fria bildbyråer har olika licenser för hur bilden utnyttjas. Vid kommersiellt bruk kostar det mer att utnyttja fotografens bild. I USA får man ofta betala extra för utnyttjande av produkter, men det gäller inte i Sverige. I Sverige är det fritt att avbilda byggnader t.ex. kyrkor även om de är nybyggda. Detta gäller dock inte om bilden används på Internet. Är det en gammal kyrkbyggnad så har ofta arkitektens upphovsrätt till verket (kyrkbyggnaden) gått ut och då är det fritt fram även på Internet.
By Staffan Teste