Select Language / Välj Språk

Publicera pressbilder i bok

Jag har skrivit ett bokmanus som ska ges ut i en mindre upplaga av ett litet förlag. I manuset citerar jag en del dagstidningsartiklar från 70-talet. Vi vill gärna publicera några av fotona som ursprungligen illustrerade artiklarna och undrar därför vad som gäller.

1. Behöver vi tillstånd från både fotograf och dagstidning? 2. Kan både fotograf och tidning vilja ha betalt? 3. Om vi ber en tidning att få publicera en hel artikel med tillhörande bild, måste vi då även ha textförfattarens och fotografens tillstånd? 4. Är det över huvud taget troligt att en stor dagstidning låter oss publicera en hel artikel med tillhörande bild?

Tacksam för svar,
A

Signatur: 
A

Kommentarer

Vänd er till dagstidningen och fråga och i den händelse de ger tillstånd be att få skriftligt på att tillståndet gäller även fotograf och textförfattare. Det förekommer att tidningar anser sådan publicering vara god reklam.
By Staffan Teste