Select Language / Välj Språk

Publicerade bilder utan tillåtelse

Hej!

Jag har hamnat i en situation som jag inte riktigt vet vad jag ska göra åt. Det är nämligen så här att en författare och föreläsare har en bild på mig och mitt ex-pojkvän som hon har publicerat i ett häfte. Hon har nog säkerligen tryckt upp tusentals häften där den bilden finns med i. Hon har inte frågat mig om det var okej för mig och jag känner att jag verkligen inte vill vara med i det häftet. Det här häftet har också delats ut till människor som besökte henne i bokmässan i Göteborg. Jag har för mig att det är olagligt att publicera en bild utan tillåtelse. Vad tycker du att jag ska göra? Vad är det vanligaste straffet för detta?

Signatur: 
Anna

Kommentarer

Personskydd finns endast i reklamsammanhang i lagen namn och bild i reklam. Är detta att likna vid en bok, ett redaktionells sammanhang är det enbart upphovsmannen till bilden som kan beivra intrång. Skulle "häftet" som du uttrycker det däremot vara reklam för någonting, en bok eller något annat då utgör det ett brott mot nämnda reklam och då kan personerna på bilden ifråga kräva ersättning och skadestånd samt att bilden tas bort och upplagan makuleras.
By Staffan Teste