Select Language / Välj Språk

Publicering av bild i icke-kommersiellt syfte

Hej,
Jag arbetar på en myndighet och vi ska anordna ett kostnadsfritt panelsamtal och annonsera om detta. Vi har köpt en bild av en bildbyrå och säljaren där menar att vi måste fråga personen (som är en offentlig person) på bilden om hen godkänner att vi använder den i vår informationsannons. Är detta riktigt?

Med vänlig hälsning

Rulin

Signatur: 
rulin

Kommentarer

Lagen om namn och bild i reklam gäller inte myndigheter eller t.ex. ideella föreningar så även en känd person har svårt att göra något åt en annons för en myndighet. Förutsatt att inte annonsen kan uppfattas som kränkande går det att publicera. Sedan kan det vara en etisk fråga att ändå personen tillfrågas före.
By Staffan Teste