Select Language / Välj Språk

Publicering av bilder på förskolebarn

Får en tidning publicera bilder på barn som fotograferats under barnets vistelse i förskola eller skola?

Signatur: 
Annika

Kommentarer

Den som innehar en bild med rättigheter kan alltid publicera den. Så länge det är en redaktionell publicering så finns det inte heller någon lag som hindrar detta. När det gäller vistelse i förskola eller skola brukar det vanligtvis finnas ett avtal med skolan att föräldrarna tillfrågas innan fotografering om inte allmänt tillstånd redan träffats. Det innebär att fotografen kan ha brutit mot tillståndsregeln och då kan man föra talan mot detta, men det hindrar inte publiceringen.
By Staffan Teste