Select Language / Välj Språk

Re § 24 om konstverk v/s publicering

Jag skriver en bok (till försäljning etc.) om medaljer. Det rör sig om en numistmatisk förteckning med egentagna bilder på medaljerna ur min samling. Ca 40 st. Bör jag tillfråga alla konstnärerna bakom medaljerna?

§ 24 synes vara svårtolkad i det fallet...

Signatur: 
BJ

Kommentarer

24 § p. 2 gäller bara om du ska sälja medaljerna. Då får du i meddelande eller kataloger om försäljningen använda dina fotografier. Typexemplet är auktionskataloger. P. 3 gäller bara kataloger av samlingar. Med det menas en förteckning över dina medaljer med viss förklarande text om medaljerna i din samling. Katalog är inte detsamma som en bok. Utan att veta mer om du tänkt dig en bok eller katalog bör du tillfråga upphovsmännen till medaljerna.
By Pär Öhman