Select Language / Välj Språk

Redigerad bild?

Hur fungerar det om jag har redigerat en bild åt min kompis som själv har fotograferat den och nu använder samma bild utan att nämna alls att jag har stått för redigeringen och får det att se ut som att hon har fotograferat bilden så?

Signatur: 
Smuwlan

Kommentarer

Upphovsrätten till bilden ligger kvar hos upphovsmannen. Skyddet för upphovsmannen gäller även bearbetning. det ger alltså ingen ny rätt att redigera en bild eller t.ex. färglägga den. Det senare kan t.o.m om det sker utan tillstånd betraktas som en kränkning av fotografens rätt. Fotografen behöver inte uppge vem som redigerat, bearbetat bilden. Hade du velat det skulle du ha avtalat om saken redan innan jobbet utfördes. I så fall hade det kunnat vara ett avtalsbrott.
By Staffan Teste