Select Language / Välj Språk

Reklam eller inte?

Jag har fått i uppdrag att illustrera Nordiska Distriktsläkarkonferensens tema med en bild. Konferensen arrangeras av Svensk Förening För Allmänmedicn. Verksamheten bedrivs inte i komersiellt syfte. Bilden kommer användas som huvudbild i informationsmaterial om konferensen.

För att illustrera årets tema ville de han en bild med människor. Jag tog en bild från gatan som fångar frågan.

Jag undrar nu om denna situation är att betrakta som reklam och jag därigenom måste ha tillstånd från de personer som finns på bilden?

Signatur: 
Reklamare?

Kommentarer

Det är en fråga om hur verksamheten bedrivs av föreningen. Sker den som näringsidkare med momsregistrering m m så får den nog anses vara kommersiell och då behövs tillstånd. Ideella föreningar anses vanligtvis inte som näringsidkare och då gäller inte lagen om namn och bild i reklam. Även om verksamheten är ideell får det nog anses som mera etiskt att tillfråga avbildade personer om de vill medverka i vissa sammanhang.
By Staffan Teste