Select Language / Välj Språk

Sjungande barn i buss

Jag såg på Facebook ett videoklipp på drygt 30 sekunder på sjungande förskolebarn i en buss. Mycket trevligt. Men hade fotografen rätt att lägga ut klippet på Facebook?

Signatur: 
Jeppe

Kommentarer

Fotografen/Filmaren har alltid rätt att offentliggöra sitt eget verk om det inte kränker någon annans rättigheter. Förutsatt att fotografen/filmaren hade rätt att filma på bussen och förskolebarnen inte hade några invändningar så har fotografen/filmaren rätt att lägga ut sitt verk på Facebook. Däremot hade det inte utan barnens (vårdnadsinnehavarnas) medgivande gått att använda videoklippet i reklamsammanhang.
By Staffan Teste