Select Language / Välj Språk

Sprida Youtube-klipp?

Om jag vill sprida någon annans klipp från Youtube på min hemsida, måste jag då ha tillstånd från den som skapat videon för att få visa klippet med Youtubes inbyggda spelare?

Jag läste i en tidigare fråga som ni besvarat att tillstånd krävs, men när jag läser Youtubes användarvillkor låter det inte som det.

Det står att när man laddar upp sin video godkänner man att vissa rättigheter licensieras och att man ger andra användare av tjänsten rättigheten att sprida vidare klippet med hjälp av Youtubes funktioner och den inbäddade spelaren. Vill man däremot inte att klippet ska spridas utanför Youtube kan man själv som skapare stänga av den funktionen.

Här är Youtubes användarvillkor gällande rättigheterna man licensierar när man laddar upp videon:

8. Rättigheter du licensierar
8.1 När du lägger upp eller postar ett Innehåll till YouTube beviljar du:

- till YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och YouTubes verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka mediakanaler som helst.

- till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra sådana Innehåll i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktioner och av dessa Villkor.

Så vad gäller egentligen? Kan bloggar och sidor som Aftonbladet bädda in Youtube-klipp som laddats upp enligt ovanstående villkor utan risk för skadeståndskrav från skaparen?

Signatur: 
Nyfiken

Kommentarer

I det här sammanhanget måste man skilja på om ursprungsklippet lagligt offentliggjorts på Internet eller ej. Det har i svenska domstolar avgjorts en del fall där det visar sig att har upphovsmannen överhuvudtaget aldrig lagt ut klippet lagligt på Internet så spelar det ingen roll vad YouTube säger i sina användningsvillkor. Man måste hålla i minnet att YouTube är en jättelik hälerisajt dvs. det finns mängder av otillåtet utlagt material på YouTube. Det är viktigt att fråga upphovsrättsinnehavaren före användning. Däremot kan man visa att någon t.ex. på sin egen hemsida lagligen lagt ut ett klippet finns det några nya EU-domar som anger att det går att länka till klippet då det inte skulle uppstå någon ny publik (!) eftersom ju ursprungsklippet vänder sig till hela världen. EU-domarna har kritiserats av många.
By Staffan Teste