Select Language / Välj Språk

Staffans föredragsområden

Undersida till: 

Staffan Teste är föredragshållare om upphovsrättsliga frågor.

Varje år besöker han medieskolor och företag landet runt och berättar om de tvister och rättsfall han varit involverade i samt hur upphovsrättslagen skall tolkas i praktiken.  Under 2011 har Teste hållit föredrag på videoskolan i Gamleby Folkhögskola och fotoskolan på Åland, Ålands Folkhögskola. Föredrag har också hållits hos Svenska Handelsbanken samt på Signmässan i Kista. Teste deltog även i BLF:s montor under Fotomässan i Stockholmsmässan.

    Teste har hållit föredrag hos AGI http://www.agi.se/bfp/ Bland de skolor Teste besökt återfinns Foto- och filmskolan i Gamleby, Mediahögskolan i Halmstad, Folkhögskolan i Lund, Folkhögskolan på Åland, Nodens Fotoskola Biskops Arnö, Folkhögskolan i Sigtuna, mediaskolor i Östersund, Gävle m fl. 2010 och 2011 har Teste hållit fördrag för riksdagens informationsavdelning och för Svenska Handelsbanken.  I februari 2005 höll Teste en föredragsdag hos Länsmuseet i Jämtland. 2004 höll Teste föredrag för Göteborgs kommuns informatörer och höll föredrag vid mediautbildning i Stockholm. Andra föredrag har hållits för turistbyråfolk i Malmö och informatörer m fl i Sundbyberg samt för Göteborgs kommun.
     Hösten 2004 höll Teste föredrag på Nordiska museet för Arkivföreningen. 2003 var Teste föredragshållare vid mediautbildningar i Östersund och Stockholm samt vid regeringskansliet i Stockholm och informatörer vid högskolan i Jönköping. Föredragen kan variera i längd från en timme till heldag. De kan skräddarsys till att passa särskilda intressen.

Staffan Teste har 2002 och 2003 varit projektledare för videopristävlingen Guldklappan och hållit föredrag vid Guldklappedagen även 2004. Guldklappan arrangerades sedan 40 år tillbaka av Sveriges Informationsförening med BLF som medarrangör. Staffan Teste håller också föredrag om sin tid som korrespondent i Sovjet. Som produktionsdirektör höll Teste flera föredrag inom den europeiska dagspressorganisationen IFRA på flera platser i Europa. Under samtliga fem fotomässor i Göteborg i rad var Teste engagerad som föredragshållare och har också föreläst på andra mässor och arrangemang.
     Teste är medförfattare till boken Bildhantering, som är slutsåld, men finns att låna på bibliotek runt om i Sverige. Teste finns också publicerad i DN-boken P som i Pop och i en bok om nutidshistoria med ett reportage om nomenklaturan i Sovjet. Under åren 1995 - 2003 svarade Teste för Bildleverantörernas Förening, BLF:s trycksaker, BLF-matrikeln utgiven i 17 000 ex samt cirkaprislistor, avtal m m. Teste var också redaktör för jubileumsboken Guldklappan - 40 år.

Uttalande från beställare av föredrag:

”Staffan Teste, Bildombudsmannen, har vid två på varandra följande år, om två dagar vardera, gästföreläst för studenter på filmproduktionsprogrammet i ämnet "Upphovsmannarätt". Staffan Teste ger studenterna en kvalificerad överblick inom ett snårigt och omfattande ämnesområde. En medieproducent skall professionellt kunna definiera och bedöma en upphovsmannarättslig fråga på ett sådant sätt att producenten i enklare ärenden handlar rätt och i svårare ärenden vet när mer juridisk sakkunskap krävs. Med djup och bred kunskap tillsammans med gedigen bakgrund och erfarenhet förmedlar Staffan denna kunskap effektivt till våra studenter. Staffan Teste är en uppskattad och återkommande föreläsare hos oss”.
      /  Lars Dahlquist Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap HTU Trollhättan.

"Som bildombudsman på BLF vet Staffan förmodligen mera om upphovsrätten och det juridiska kring fotografyrket och bildförsäljning än någon annan i Sverige. Dessutom har han erfarenhet inom området från de andra nordiska länderna. I sina föreläsningar reder han ut den juridiska jungeln på ett välstrukturerat och underhållande sätt, med konkreta exemplar från fall som han arbetat med och ett väl valt bildmaterial. Detta gör honom till en årligt återkommande nyckelföreläsare på vår fotoutbildning".
     / Andy Horner Linjeledare i foto på Ålands folkhögskola

"Det kändes självklart att bjuda in Staffan Teste när vi i Sundbybergs stad ville uppdatera våra kunskaper om fotografering och bildhantering. Bildombudsmannen är sannerligen hans rätta element; Staffan måste vara den mest kompetenta som finns på området! Med god överblick får deltagarna vetskap om juridiska nyheter, aktuella fall han arbetat med och förmågan att bedöma frågor som vi inom offentlig förvaltning dagligen handskas med. Missuppfattningar blir lättare att reda ut efter att ha tagit del av Staffans gedigna kunskaper. På ett effektivt sätt förklarar Staffan tydligt och konkret svårbegripliga ärenden både på det nationella och internationella området. Bildombudsmannen ger deltagare ökad trygghet att arbeta med bilder på ett säkert sätt".
     /  Marie Söderberg Redaktör, Information och kommunikation, Sundbybergs stad

"När vi skulle testa att köra kvällsföreläsningar för våra medlemmar så var Staffan Teste ett av de första namnen som kom upp. Han är insatt och mycket kunnig i ett ämne som berör alla fotografer. Föreläsningen som Staffan höll, "rätten till min bild", var mycket bra och han belysta ämnet med hjälp av intressanta exempel. Efter föreläsningen så hade vi en frågestund och den var vi tvungna att gå in och avbryta, för annars hade vi kunnat hålla på in på nattimmarna, då frågorna haglade och Staffan hela tiden gav målande svar."
     /  David Elmfeldt, Fotosidan, www.fotosidan.se

Är du intresserad av föredrag, ring 08-778 78 14 eller skicka ett email till teste@blf.se